Ιστορική Προέλευση Ονομασίας

 

Το πρώτο συνθετικό των διακριτικών τίτλων και επωνυμιών όλων των εταιρειών του Ομίλου, προέρχεται από τον αρχαίο «Δίολκο» μια οδό από ξηράς για την μεταφορά πλοίων ανάμεσα στον Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο κατά μήκος του Ισθμού της Κορίνθου, τότε που δεν υπήρχε ο πορθμός. Η πλούσια και φημισμένη Κόρινθος διέθετε δύο λιμένες: ένα στο βορρά (το Λέχαιον, στον Κορινθιακό Κόλπο) και έναν στο νότο (τις Κεγχρεές στο Σαρωνικό κόλπο).

Τα πλοία που ξεφόρτωναν στο Λέχαιον και συνέχιζαν τον πλουν προς ανατολάς, αντί να κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου, "διαικπεραιώνονταν" δια ξηράς πάνω στον ισθμό (στον Δίολκο), ξανάπεφταν στο Σαρωνικό και έπλεαν στον προορισμό τους. Το αντίστροφο γινόταν για τα πλοία που έρχονταν από την Ανατολή και συνέχιζαν μέσω Κορινθιακού.

Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία diolkos ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Αύγουστο του 2001.

Δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Έργων.

Τα στελέχη της εταιρείας είναι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί εξειδικευμένοι στα τεχνικά έργα.

Στόχος της εταιρείας είναι η εκτέλεση άρτιων έργων.

Η Εταιρεία απευθύνεται σε:

  • Εταιρείες και ιδιώτες που θέλουν να εκτελέσουν κατασκευαστικά έργα εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.
  • Ιδιοκτήτες ακινήτων (ιδιώτες, εταιρείες, ιδρύματα) που επιθυμούν την καλύτερη αξιοποίηση / εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους.