Ανακατασκευή χώρων γραφείων της εταιρείας Boehringer Ingelheim ΕΛΛΑΣ Α.Ε. επί της Λεωφόρου Συγγρού

Πλήρης ανακατασκευή των εσωτερικών χώρων (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) των γραφειακών χώρων της εταιρείας BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.E. συνολικής επιφάνειας 2.200m2 .

Τοποθεσία

Εργοδότης

BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.E. BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS A.E.

Μελέτη

A&M Architects

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Γραφειακοί Χώροι

Έτος

2018

Διάρκεια

2,5 μήνες