Ανακατασκευή Γραφειακών Χώρων και Κατασκευή Εποξειδικού Δαπέδου σε Κεντρικές Αποθήκες της εταιρείας UNILEVER LOGISTICS Α.Ε

Ανακατασκευή γραφειακών χώρων, πλήρης αποκατάσταση υπάρχοντος δαπέδου και διάστρωση νέου εποξειδικού δαπέδου συνολικής επιφάνειας 3.460m2, σε κεντρικές αποθήκες της εταιρείας UNILEVER LOGISTICS Α.Ε.

Τοποθεσία

Εργοδότης

UNILEVER LOGISTICS Α.Ε. UNILEVER LOGISTICS Α.Ε.

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Βιομηχανικοί Χώροι

Έτος

2014

Διάρκεια

4 μήνες