Οικοδομικές Εργασίες Ανακατασκευής Γραφειακών Χώρων της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ - PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Οικοδομικές εργασίες ανακατασκευής των γραφειακών χώρων της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ - PHILIP MORIS INTERNATIONAL συνολικής επιφάνειας 6.000m2.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ROI GIANNOPOULOU Architect ROI GIANNOPOULOU Architect

Μελέτη

Roi Giannopoulou Architect

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Γραφειακοί Χώροι

Έτος

2019

Διάρκεια

4 μήνες