Ανακατασκευή Διαμερίσματος στο Κολωνάκι

Ανακατασκευή διαμερίσματος στο Κολωνάκι.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΙΔΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΗΣ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Κατοικίες

Έτος

2015

Διάρκεια

3 μήνες