Ανακατασκευή Πενταώροφου Κτηρίου με Υπόγειο

Πρόταση για ανακατασκευή πενταώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 6.085m2 σε οικόπεδο 1.844m2 ιδιοκτησίας της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση του ακινήτου.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΔΙΟΛΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. ΔΙΟΛΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Προς Ανέγερση