Αντικατάσταση όψης Ζυθοβραστηρίου στο Εργοστάσιο Πατρών / ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ

Αντικατάσταση όψης Ζυθοβραστηρίου στο Εργοστάσιο Πατρών της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

Μελέτη

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΗΣ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Βιομηχανικοί Χώροι

Έτος

2018

Διάρκεια

3 μήνες