Αποκατάσταση Οροφής Εμπορικού Κέντρου Athens Heart

Πλήρης αποκατάσταση ανοιγόμενης οροφής εμπορικού κέντρου Athens Heart Mall.
Η εργασία εκτελέστηκε με εξειδικευμένο συνεργείο εναεριτών σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας Clauss Markisen.

Τοποθεσία

Εργοδότης

DORECO AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ DORECO AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Εμπορικά Καταστήματα

Έτος

2016

Διάρκεια

20 ημέρες