Διάστρωση Εποξειδικού Δαπέδου στο Εργοστάσιο Παραγωγής Pummaro στη Γαστούνη Ηλείας

Αποκατάσταση δαπέδου και διάστρωση εποξειδικού δαπέδου στο εργοστάσιο παραγωγής Pummaro.

Τοποθεσία

Εργοδότης

Unilever Knorr ΑΒΕΕ Unilever Knorr ΑΒΕΕ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Βιομηχανικοί Χώροι

Έτος

2017

Διάρκεια

20 ημέρες