Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου σε Μονοκατοικία

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου σε μονοκατοικία και κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής.

Τοποθεσία

Μελέτη

Κίμων Βενέρης

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Κατοικίες

Έτος

2012

Διάρκεια

2 μήνες