Διαχωρισμός Ψυχώμενου Χώρου σε Κεντρικές Αποθήκες της εταιρείας UNILEVER LOGISTICS Α.Ε. στο Σχηματάρι

Διαχωρισμός ψυχώμενου χώρου με panel πολυουρεθάνης και εγκατάσταση ειδικών συρόμενων θυρών με μόνωση, σε κεντρικές αποθήκες της εταιρείας Unilever Logistics A.E.

Τοποθεσία

Εργοδότης

UNILEVER LOGISTICS Α.Ε. UNILEVER LOGISTICS Α.Ε.

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Βιομηχανικοί Χώροι

Έτος

2016

Διάρκεια

30 ημέρες