Ενίσχυση Φέροντα Οργανισμού και Ανακατασκεύη των Κτηρίων 1 & 46 της εταιρείας UPFIELD (πρώην εργοστάσιο ΕΛΑΪΣ στη Λεωφόρο Πειραιώς)

Συνολική αδειοδότητη βιομηχανικής εγκατάστασης (ενισχύσεις φέροντα οργανισμού) της εταιρείας Upfield συνολικής επιφάνειας 27.000m2 .

Ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και ανακατασκευή των κτηρίων 1 και 46 της εταιρείας Upfield συνολικής επιφάνειας 2.130m2 .

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε.

Μελέτη

diolkos development / kvg enginnering / stand

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Βιομηχανικοί Χώροι

Έτος

2019

Διάρκεια

5 Μήνες