Ενεργειακή Αναβάθμιση Διατηρητέου Κτηρίου (μισθωτής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους του Ιδιοκτήτη (Ίδρυμα Βασιλείου Μελά για την Προσχολική Αγωγή), για την ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέου κτηρίου (ΜΕΓΑΡΟ ΜΕΛΑ) το οποίο μισθώνεται από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, συνολικής επιφάνειας 4.000m2 .

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑ για ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑ για ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μελέτη

KION ARCHITECTS

Υπηρεσία

Διαχείριση Έργων

Κλάδος

Γραφειακοί Χώροι

Έτος

2015

Διάρκεια

6 μήνες