Επέκταση Υπάρχοντος Εργοστασίου της εταιρείας ΓΛΑΡΟΣ (όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) στα Οινόφυτα

Επέκταση υπάρχοντος εργοστασίου χαρτοποιΐας της εταιρείας ΓΛΑΡΟΣ (όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ), συνολικής επιφάνειας 2.300m2, με μεταλλικό φέροντα οργανισμό συνολικού βάρους 160tn.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μελέτη

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε., ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΓΙΑΝΝΑΣ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Βιομηχανικοί Χώροι

Έτος

2016

Διάρκεια

5 μήνες