Επέκταση Γραφειακών Χώρων της εταιρείας ΖΑΓΟΡΙ

Επέκταση γραφειακών χώρων της εταιρείας ΖΑΓΟΡΙ - ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. σε υπάρχουσα εγκατάσταση στην Κάτω Κηφισιά.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μελέτη

diolkos development

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Γραφειακοί Χώροι

Έτος

2016

Διάρκεια

40 ημέρες