Επέκταση Υπάρχοντος Εργοστασίου της αρτοβιομηχανίας ΤΣΑΝΟΣ στο Μαρκόπουλο

Επέκταση υπάρχοντος εργοστασίου κουλουροποιΐας της εταιρείας ΤΣΑΝΟΣ, συνολικής επιφάνειας 1.300m2, με μεταλλικό φέροντα οργανισμό συνολικού βάρους 160tn.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Π.Ε.

Μελέτη

ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Βιομηχανικοί Χώροι

Έτος

2017

Διάρκεια

6 μήνες