Εργοστάσιο Παραγωγής Φωτοβολταϊκών Panel της εταιρείας Next Solar

Διαχείριση κατασκευής εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών panel τεχνολογίας Thin Film, συνολικής επιφάνειας 19.000m2 σε ακίνητο επιφανείας 29.000m2, της εταιρείας Next Solar S.A. (HelioSphera), στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης.
Γενικός εργολάβος: ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Τοποθεσία

Εργοδότης

NEXT SOLAR A.E. NEXT SOLAR A.E.

Μελέτη

Ανάδοχος μελετών: Next Solar S.A.

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Project Management

Έτος

2008

Διάρκεια

2 έτη