Κατασκευή Αγροτικής Κατοικίας στην Παιανία

Κατασκευή αγροτικής κατοικίας στην Παιανία, Αττικής.

Τοποθεσία

Μελέτη

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Κατοικίες

Έτος

2018

Διάρκεια

3 μήνες