Κατασκευή Γραφειακών Χώρων της ΔΕΔΔΗΕ

Ανακατασκευή πολυώροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας 2.300m2 ανωδομής, για την εγκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ.

Τοποθεσία

Εργοδότης

LANDBOW1 LANDBOW1

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Γραφειακοί Χώροι

Έτος

2014

Διάρκεια

3 μήνες