Κατασκευή Γραφειακών Χώρων της εταιρείας ELAIS UNILEVER Hellas S.A.

Κατασκευή γραφειακών χώρων της εταιρείας ELAIS UNILEVER Hellas S.A., συνολικής επιφάνειας 3.270m2 σε τριώροφο κτήριο γραφείων στην Κάτω Κηφισιά.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ELAIS UNILEVER Hellas S.A. ELAIS UNILEVER Hellas S.A.

Μελέτη

Dino Georgiou & Partners, Ν. Πράσινος & Συνεργάτες, PG Kamarinos

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Γραφειακοί Χώροι

Έτος

2013

Διάρκεια

3 μήνες