Κατασκευή Γραφειακών Χώρων της εταιρείας LEOPharma

Κατασκευή γραφειακών χώρων της εταιρείας LEOPharma (ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε) με γενικό υπεργολάβο την εταιρεία QUALITY ΕΠΕ, συνολικής επιφάνειας 950m2 σε τριώροφο κτήριο στην Κάτω Κηφισιά.

Τοποθεσία

Εργοδότης

LEOPharma LEOPharma

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Γραφειακοί Χώροι

Έτος

2013

Διάρκεια

2 μήνες