Κατασκευή Γραφειακών Χώρων της εταιρείας PRAXIA BANK στο Χαλάνδρι

Ανακατασκευή γραφειακών χώρων (ηλεκτρομηχανολογικες εγκαταστάσεις, εκτέλεση τμήματος οικοδομικών εργασιών) της εταιρείας PRAXIA BANK συνολικής επιφάνειας 3.500m2

Τοποθεσία

Εργοδότης

PRAXIA BANK Α.Τ.Ε. PRAXIA BANK Α.Τ.Ε.

Μελέτη

Roi Giannopoulou Architect

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Γραφειακοί Χώροι

Έτος

2019

Διάρκεια

3 μήνες