Κατασκευή Κύριου Χώρου Parking των Κεντρικών Γραφείων της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Κατασκευή κύριου χώρου parking των κεντρικών γραφείων της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, συνολικής επιφάνειας 3.300m2, χωρητικότητας 72 θέσεων στάθμευσης.

 

 

 

Τοποθεσία

Εργοδότης

Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Έργα Υποδομής

Έτος

2016

Διάρκεια

2 μήνες