Κατασκευή Νέου Εκθεσιακού Χώρου VOLVO, MITSUBISHI, HONDA & HONDA Motors για τον Όμιλο Εταιρειών SARACAKIS

Κατασκευή νέου εκθεσιακού χώρου VOLVO, MITSUBISHI, HONDA & HONDA Motors για τον Όμιλο Εταιρειών SARACAKIS συνολικής επιφάνειας 2.000m2.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.

Μελέτη

ncmp Architects

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Εμπορικά Καταστήματα

Έτος

2019

Διάρκεια

8 μήνες