Κατασκευή Νέου Κτηρίου I.B. / Ανακατασκευή Χώρων του Pierce στο "American College of Greece"

Κατασκευή νέου κτηρίου I.B. συνολικής επιφάνειας 1.300m2 και ανακατασκευή χώρων του Pierce, στο American College of Greece.
Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου είναι μεταλλική κατασκευή 140tn.

Τοποθεσία

Εργοδότης

THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE / PIERCE-DEREE THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE / PIERCE-DEREE

Μελέτη

twoarchitectsdesign, Χαράλαμπος Φίλης, Κωνσταντίνος Κάππος

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Εκπαίδευση

Έτος

2017

Διάρκεια

78 ημέρες