Κατασκευή Πολυτελών Κατοικιών στο Παλαιό Ψυχικό

Σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 1.940m2, προβλέπεται η ανάπτυξη 4 πολυτελών τριώροφων κατοικιών 700m2 συνολικά και μίας διώροφης πολυτελούς κατοικίας με πισίνα, επιφάνειας 465m2.

Τοποθεσία

Εργοδότης

diolkos capital Α.Ε. diolkos capital Α.Ε.

Μελέτη

MΙΜΝΕΡΜΟΥ2ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., Ν.ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Προς Ανέγερση