Κατασκευή του Digital Museum και Ανακαίνιση του Lecture Hall για το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος

Κατασκευές στη Βιβλιοθήκη στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος:

  • Digital Museum (ψηφιακό μουσείο) στο κύριο επίπεδο.
  • Lecture Hall (χώρος διαλέξεων) στο ανώτερο επίπεδο.
  • Χώρος ανάγνωσης - καφέ στο κύριο επίπεδο.

Τοποθεσία

Εργοδότης

The American College of Greece The American College of Greece

Μελέτη

Two Architects Design

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Εκπαίδευση

Έτος

2019

Διάρκεια

1 μήνας