Εγκατάσταση και Μεταφορά Η/Ζ στο "American College of Greece"

Κατασκευή υποδομής (οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) για την εγκατάσταση και μεταφορά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών σε εγκατάσταση του "American College of Greece (Pierce-Deree)".

Τοποθεσία

Εργοδότης

THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE - PIERCE/DEREE THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE - PIERCE/DEREE

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Έργα Υποδομής

Έτος

2016

Διάρκεια

30 ημέρες