Κατασκευή Χώρου Στάθμευσης στο "American College of Greece"

Κατασκευή χώρου στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 2.500m2, σε υπαίθριο χώρου του "American College of Greece (Pierce-Deree)".

Τοποθεσία

Εργοδότης

THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE - PIERCE/DEREE THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE - PIERCE/DEREE

Μελέτη

ΙΑΣΩΝΑΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Έργα Υποδομής

Έτος

2016

Διάρκεια

30 ημέρες