Κατασκευή Bake & Coffee shop "KOOL"

Κατασκευή καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Γλυφάδα.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μελέτη

PALY ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Εμπορικά Καταστήματα

Έτος

2018

Διάρκεια

3 μήνες