Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Διαχείριση κατασκευής μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων στον Πειραιά, συνολικής επιφάνειας 1.450m2, ιδιοκτησίας της Χριστιανικής Ορθόδοξης Αδελφότητας "Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ".
Γενικός εργολάβος: ARCON CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ

Μελέτη

Φώτης Γιαννακόπουλος

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Project Management

Έτος

2007

Διάρκεια

14 μήνες