Πολυώροφο Κτήριο Ιατρικών Υπηρεσιών

Διαγνωστικό Κέντρο και Υπηρεσίες Διοίκησης ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Πολυώροφο (8 στάθμες) κτήριο συνολικής μικτής επιφάνειας 11.054m2 σε οικόπεδο επιφάνειας 1.691m2. Περιλαμβάνονται 122 υπόγειες θέσεις στάθμευσης σε 4 στάθμες υπόγειων χώρων.
Στο κτήριο στεγάζεται Διαγνωστικό Κέντρο και Υπηρεσίες Διοίκησης της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ.

Τοποθεσία

Εργοδότης

J & P ΔΙΟΛΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. J & P ΔΙΟΛΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μελέτη

ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., Ν. ΠΡΑΣΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Γραφειακοί Χώροι, Υγεία

Έτος

2004

Διάρκεια

2 έτη