Συνολική Ανακατασκευή Διατηρητέου Κτηρίου στην Πλάκα

Συνολική ανακατασκευή διατηρητέου κτηρίου στην Πλάκα συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής όψης, της περίφραξης και του περιβάλλοντα χώρου.

Τοποθεσία

Μελέτη

twoarchitectsdesign, PGKAMARINOS

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Κατοικίες

Έτος

2017

Διάρκεια

6 μήνες