Χρωματισμός - Αποκαταστάσεις Βιομηχανικής Εγκατάστασης Αποθήκευσης Ελαίων της εταιρείας ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε. στον Αγ. Ι. Ρέντη

Χρωματισμός, οικοδομικές αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις σε βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης βρώσιμων ελαίων της εταιρείας ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε.

Τοποθεσία

Εργοδότης

ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΝΘΗ Α.Β.Ε.Ε.

Υπηρεσία

Κατασκευή

Κλάδος

Βιομηχανικοί Χώροι

Έτος

2017

Διάρκεια

30 ημέρες